Helbredelse med hypnosens kraf

Hypnose

Psykiske udfordringer

Menneskets psyke kan stå i vejen og fungere som modstander for mange af de ting, man gerne vil nå her i livet. Måske kan man ikke finde styrken til at stoppe med at ryge. Måske føler man en smerte af angst, hver gang man ser en edderkop. Måske kan man ikke finde ro og indre balance. Alle tre eksempler kan ledes tilbage til problemer i menneskets psyke.

Der er i dag stor fokus på menneskets fysiske sundhed, særligt i medierne. Selv om det i øjeblikket er den fysiske sundhed, der er i hovedfokus, er det vigtigt at huske på psykens helbred. Menneskets psykiske sundhed er mindst lige så vigtig som den fysiske. Når først den psykiske sundhed halter, kan det være svært at leve en normal hverdag.

Faktisk er psykiske lidelser en af de største udfordringer for menneskeheden i dag. Behandlingsmetoderne for psykiske problemer er mange. Èn af dem er hypnose.

Hypnose som behandlingsform

Hypnose er en alternativ behandlingsform, der kan mindske et menneskes psykiske problemer. Listen er lang, når det kommer til hypnosens helbredende evner. Via hypnose kan et menneske blandt andet helbredes for:

  •      Fobier
  •      Rygeafhængighed
  •      Angst
  •      Stress
  •      Overvægt
  •      Spiseforstyrrelse
  •      Smerter
  •      Depression

Hypnose er en af de alternative behandlingsformer, der deler vandene. Nogle mennesker kigger skeptisk til fra sidelinjen, når der tales om hypnose. Andre mennesker priser denne behandlingsform og oplever stor succes, glæde og tilfredshed herved. Hvor der tidligere har været skepsis over for hypnose, har behandlingsformen i høj grad vundet indpas i samfundet den dag i dag. Som helbredelsesmetode bliver hypnose mere og mere populær.

Hvad er hypnose egentlig?

Hypnose er ikke nogen ny behandlingsform, men går flere hundrede år tilbage i historien. Ved hypnose fremsætter hypnotisøren en søvnlignende tilstand hos den gældende person. Når personen er i denne tilstand, er det muligt for hypnotisøren at tale til personens underbevidsthed. I denne søvnlignende tilstand er der midlertidigt lukket ned for det bevidste sind. Hypnotisøren taler til underbevidstheden, som netop nu er særlig modtagelig over for indlæring og dermed eventuelle forandringer. På denne vis er det muligt for hypnotisøren at ændre personens tankemønster og dermed personens fremtidige måde at leve på.

Det er meget forskelligt fra menneske til menneske, hvor modtagelig man er overfor hypnose. Nogle vil opleve stor virkning af hypnosen, mens andre ikke er i stand til at blive hypnotiseret. Graden af hypnosens virkning kan være under indflydelse af den pågældende persons vilje over for projektet.